Т ɪɴ ɴ Óɴ𝖦 ᴠừɑ хᴏпɡ!!!: ᴄʜɪỀ𝖴 10/11 , Ⅼệпһ Ь.ắт ᴋһẩп ᴄấρ ᴄɑ ѕɪ̃ Тһủʏ Тɪêп ᴠà Сôпɡ 𝖵ɪпһ ᴠɪ̀ Ь.ɪểп тһ ủ ѕố т.ɪềп ủпɡ һộ һơп 300 т.ỷ ᴆ ồпɡ

Uncategorized

Chiều nay 10/11, 𝚝𝚛ê𝚗 𝚖ạ𝚗𝚐 𝚡ã 𝚑ộ𝚒 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ 𝚝𝚛à𝚗 𝚕𝚊𝚗 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚌𝚊 𝚜ĩ 𝚃𝚑ủ𝚢 𝚃𝚒ê𝚗 𝚟à 𝙲ô𝚗𝚐 𝚅𝚒𝚗𝚑 𝚋ị 𝚌ô𝚗𝚐 𝚊𝚗 𝚋ắ𝚝 𝚔𝚑ẩ𝚗 𝚌ấ𝚙 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 đê𝚖 . 𝚃𝚑𝚎𝚘 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 đượ𝚌 𝚋𝚒ế𝚝, 𝚃𝚑ủ𝚢 𝚃𝚒ê𝚗 𝚟à 𝙲ô𝚗𝚐 𝚅𝚒𝚗𝚑 đã 𝚋𝚒ể𝚗 𝚝𝚑ủ 𝚝𝚒ề𝚗 𝚚𝚞ỹ 𝚚𝚞𝚢ê𝚗 𝚐ó𝚙 ủ𝚗𝚐 𝚑ộ 𝚖𝚒ề𝚗 𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐 𝚕ê𝚗 đế𝚗 𝚌ọ 𝚜ố 𝚑ơ𝚗 𝟹𝟶𝟶 𝚝ỷ đồ𝚗𝚐.

tin don cong vinh thuy tien bi bat giu co chinh xac hinh 1
𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢 𝚚𝚞𝚊, 𝚝𝚛ê𝚗 𝚖ạ𝚗𝚐 𝚡ã 𝚑ộ𝚒 𝚡𝚞ấ𝚝 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚝𝚒𝚗 đồ𝚗 𝙲ô𝚗𝚐 𝚅𝚒𝚗𝚑 – 𝚃𝚑ủ𝚢 𝚃𝚒ê𝚗 𝚋ị 𝚋ắ𝚝 𝚐𝚒ữ 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 í𝚝 𝚔𝚑á𝚗 𝚐𝚒ả 𝚑𝚘𝚊𝚗𝚐 𝚖𝚊𝚗𝚐. 𝚃𝚑𝚎𝚘 đó, 𝚗𝚐𝚞ồ𝚗 𝚝𝚒𝚗 𝚝ừ 𝙱ộ 𝙲ô𝚗𝚐 𝚊𝚗 𝚔𝚑ẳ𝚗𝚐 đị𝚗𝚑 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚝𝚛ê𝚗 𝚕à 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚋ị𝚊 đặ𝚝, 𝚑𝚘à𝚗 𝚝𝚘à𝚗 𝚜𝚊𝚒 𝚜ự 𝚝𝚑ậ𝚝.

Thủy Tiên được Công Vinh 'tháp tùng' đi cứu trợ miền Trung đợt 2 | Tuổi Trẻ Cười
𝙲ụ 𝚝𝚑ể, 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢 𝚚𝚞𝚊, 𝚝𝚛ê𝚗 𝚖ạ𝚗𝚐 𝚡ã 𝚑ộ𝚒 𝚡𝚞ấ𝚝 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚑ì𝚗𝚑 ả𝚗𝚑, 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚛ằ𝚗𝚐 𝚟ợ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚃𝚑ủ𝚢 𝚃𝚒ê𝚗 – 𝙲ô𝚗𝚐 𝚅𝚒𝚗𝚑 đã “𝚋ị 𝚌ô𝚗𝚐 𝚊𝚗 𝚝ạ𝚖 𝚐𝚒ữ”.

Chính quyền địa phương lên tiếng về những "điểm bất thường" trong loạt giấy tờ của vợ chồng Thuỷ Tiên, Công Vinh

𝚃𝚑𝚎𝚘 𝚋á𝚘 𝚃𝚑𝚊𝚗𝚑 𝙽𝚒ê𝚗, 𝚗𝚐𝚞ồ𝚗 𝚝𝚒𝚗 𝚝ừ 𝙲ụ𝚌 𝙲ả𝚗𝚑 𝚜á𝚝 𝚑ì𝚗𝚑 𝚜ự (𝙲𝟶𝟸) 𝙱ộ 𝙲ô𝚗𝚐 𝚊𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚒ế𝚝 đã 𝚖ờ𝚒 𝚌𝚊 𝚜ĩ 𝚃𝚑ủ𝚢 𝚃𝚒ê𝚗 𝚟à Đà𝚖 𝚅ĩ𝚗𝚑 𝙷ư𝚗𝚐 𝚕ê𝚗 𝚙𝚑ố𝚒 𝚑ợ𝚙 𝚕à𝚖 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚗𝚑ằ𝚖 𝚡á𝚌 𝚖𝚒𝚗𝚑, đ𝚒ề𝚞 𝚝𝚛𝚊 𝚝𝚑𝚎𝚘 đơ𝚗 𝚝ố 𝚌á𝚘, 𝚍ư 𝚕𝚞ậ𝚗, 𝚌á𝚌 𝚙𝚑ươ𝚗𝚐 𝚝𝚒ệ𝚗 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 đạ𝚒 𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚙𝚑ả𝚗 á𝚗𝚑 𝚟ề 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚖ộ𝚝 𝚜ố 𝚗𝚐𝚑ệ 𝚜ĩ đã 𝚕ợ𝚒 𝚍ụ𝚗𝚐 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚚𝚞𝚢ê𝚗 𝚐ó𝚙 𝚝ừ 𝚝𝚑𝚒ệ𝚗, 𝚌ứ𝚞 𝚝𝚛ợ 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚍â𝚗 𝚖𝚒ề𝚗 𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐 𝚖ù𝚊 𝚕ũ 𝚗ă𝚖 𝟸𝟶𝟸𝟶, 𝚝𝚑𝚒ế𝚞 𝚖𝚒𝚗𝚑 𝚋ạ𝚌𝚑 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚚𝚞á 𝚝𝚛ì𝚗𝚑 𝚐𝚒ả𝚒 𝚗𝚐â𝚗, 𝚌ó 𝚍ấ𝚞 𝚑𝚒ệ𝚞 “𝚕ạ𝚖 𝚍ụ𝚗𝚐 𝚝í𝚗 𝚗𝚑𝚒ệ𝚖 𝚌𝚑𝚒ế𝚖 đ𝚘ạ𝚝 𝚝à𝚒 𝚜ả𝚗” 𝚟à “𝚕ừ𝚊 đả𝚘 𝚌𝚑𝚒ế𝚖 đ𝚘ạ𝚝 𝚝à𝚒 𝚜ả𝚗”.

Vợ chồng Công Vinh, Thuỷ Tiên làm từ thiện ở Hà Tĩnh

“𝚃𝚞𝚢 𝚗𝚑𝚒ê𝚗, 𝚌𝚑𝚘 đế𝚗 𝚝𝚑ờ𝚒 đ𝚒ể𝚖 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝ạ𝚒 𝚝𝚑ì 𝚟ụ 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚟ẫ𝚗 đ𝚊𝚗𝚐 đượ𝚌 𝙲𝚀Đ𝚃 𝚡á𝚌 𝚖𝚒𝚗𝚑, 𝚕à𝚖 𝚛õ. 𝚃𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 “𝚃𝚑ủ𝚢 𝚃𝚒ê𝚗 𝚋ị 𝚋ắ𝚝” 𝚕à 𝚝𝚒𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚡á𝚌 𝚝𝚑ự𝚌, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 đú𝚗𝚐”, 𝚗𝚐𝚞ồ𝚗 𝚝𝚒𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚒ế𝚝.𝚃𝚛ướ𝚌 đó, 𝚚𝚞𝚊 𝚖ạ𝚗𝚐 𝚡ã 𝚑ộ𝚒 𝚋à 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝙿𝚑ươ𝚗𝚐 𝙷ằ𝚗𝚐 (𝚟ợ ô𝚗𝚐 𝙳ũ𝚗𝚐 “𝙻ò 𝚅ô𝚒”) 𝚝ố 𝚌á𝚘 𝚖ộ𝚝 𝚜ố 𝚗𝚐𝚑ệ 𝚜ĩ 𝚔𝚑𝚞ấ𝚝 𝚝ấ𝚝 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚑𝚘ạ𝚝 độ𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚢ê𝚗 𝚐ó𝚙, 𝚐𝚒ả𝚒 𝚗𝚐â𝚗 𝚝𝚒ề𝚗 𝚝ừ 𝚝𝚑𝚒ệ𝚗. 𝙽𝚐ượ𝚌 𝚕ạ𝚒, 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚗𝚐𝚑ệ 𝚜ĩ 𝚗𝚑ư 𝙷𝚘à𝚒 𝙻𝚒𝚗𝚑, Đà𝚖 𝚅ĩ𝚗𝚑 𝙷ư𝚗𝚐 𝚝ố 𝚌á𝚘 𝚋à 𝙷ằ𝚗𝚐 đã 𝚟𝚞 𝚔𝚑ố𝚗𝚐, 𝚋ô𝚒 𝚗𝚑ọ 𝚟à 𝚢ê𝚞 𝚌ầ𝚞 𝚌ơ 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚌𝚑ứ𝚌 𝚗ă𝚗𝚐 𝚡ử 𝚕ý 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚙𝚑ụ 𝚗ữ 𝚗à𝚢.𝚃í𝚗𝚑 đế𝚗 𝚝𝚑ờ𝚒 đ𝚒ể𝚖 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝ạ𝚒, 𝚌ơ 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚌ô𝚗𝚐 𝚊𝚗 đã 𝚖ờ𝚒 𝚕à𝚖 𝚟𝚒ệ𝚌 đố𝚒 𝚟ớ𝚒 𝚋à 𝚃𝚛ầ𝚗 𝚃𝚑ị 𝚃𝚑ủ𝚢 𝚃𝚒ê𝚗 (𝚝ứ𝚌 𝚌𝚊 𝚜ĩ 𝚃𝚑ủ𝚢 𝚃𝚒ê𝚗, 𝚂𝙽 𝟷𝟿𝟾𝟻, 𝚚𝚞ê 𝙺𝚒ê𝚗 𝙶𝚒𝚊𝚗𝚐) 𝚟à ô𝚗𝚐 𝙷𝚞ỳ𝚗𝚑 𝙼𝚒𝚗𝚑 𝙷ư𝚗𝚐 (𝚝ứ𝚌 𝚌𝚊 𝚜ĩ Đà𝚖 𝚅ĩ𝚗𝚑 𝙷ư𝚗𝚐, 𝚂𝙽 𝟷𝟿𝟽𝟷, 𝚗𝚐ụ 𝚚𝚞ậ𝚗 𝟷𝟶). Đơ𝚗 𝚝𝚑ư 𝚝ố 𝚌á𝚘 đố𝚒 𝚟ớ𝚒 𝚌á𝚌 𝚗𝚐𝚑ệ 𝚜ĩ 𝚔𝚑á𝚌 𝚗𝚑ư: ô𝚗𝚐 𝚅õ 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝙷𝚘à𝚒 𝙻𝚒𝚗𝚑 (𝚝ứ𝚌 𝚍𝚊𝚗𝚑 𝚑à𝚒 𝙷𝚘à𝚒 𝙻𝚒𝚗𝚑, 𝚂𝙽 𝟷𝟿𝟼𝟿), ô𝚗𝚐 𝙷𝚞ỳ𝚗𝚑 𝚃𝚛ấ𝚗 𝚃𝚑à𝚗𝚑 (𝚝ứ𝚌 𝙼𝙲 𝚃𝚛ấ𝚗 𝚃𝚑à𝚗𝚑, 𝚂𝙽 𝟷𝟿𝟾𝟽)… 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚌ơ 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚌ô𝚗𝚐 𝚊𝚗 đ𝚊𝚗𝚐 𝚕ầ𝚗 𝚕ượ𝚝 𝚡ử 𝚕ý.

Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh điều hành những công ty nào? - Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam
𝙲ó 𝚖ộ𝚝 𝚜ố 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚐ử𝚒 đơ𝚗 𝚝𝚑ư 𝚝ố 𝚌á𝚘 𝚌á𝚌 𝚗𝚐𝚑ệ 𝚜ĩ, 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 đó 𝚌ó 𝚌𝚊 𝚜ĩ 𝚃𝚑ủ𝚢 𝚃𝚒ê𝚗 𝚟ì 𝚑𝚘ạ𝚝 độ𝚗𝚐 𝚔ê𝚞 𝚐ọ𝚒, 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚚𝚞𝚢ê𝚗 𝚐ó𝚙 𝚝ừ 𝚝𝚑𝚒ệ𝚗.

Đượ𝚌 𝚋𝚒ế𝚝, 𝚍𝚒ễ𝚗 𝚋𝚒ế𝚗 𝚝𝚒𝚗 đồ𝚗 𝚗ó𝚒 𝚝𝚛ê𝚗 𝚍𝚒ễ𝚗 𝚛𝚊 𝚗𝚐𝚊𝚢 𝚜𝚊𝚞 𝚔𝚑𝚒 𝚌ơ 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝙲𝚂Đ𝚃 𝙱ộ 𝙲ô𝚗𝚐 𝚊𝚗 𝚙𝚑ố𝚒 𝚑ợ𝚙 𝚌ù𝚗𝚐 𝚌ó 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚃𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚊, 𝚐𝚒á𝚖 𝚜á𝚝 𝚗𝚐â𝚗 𝚑à𝚗𝚐 𝚛à 𝚜𝚘á𝚝 𝚝ạ𝚒 𝚌á𝚌 𝚝ổ 𝚌𝚑ứ𝚌 𝚝í𝚗 𝚍ụ𝚗𝚐, 𝚌𝚑𝚒 𝚗𝚑á𝚗𝚑 𝚗𝚐â𝚗 𝚑à𝚗𝚐 𝚗ướ𝚌 𝚗𝚐𝚘à𝚒 𝚝à𝚒 𝚔𝚑𝚘ả𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚌á𝚌 𝚌á 𝚗𝚑â𝚗 𝚐ồ𝚖: 𝚃𝚛ầ𝚗 𝚃𝚑ị 𝚃𝚑ủ𝚢 𝚃𝚒ê𝚗, 𝙷𝚞ỳ𝚗𝚑 𝙼𝚒𝚗𝚑 𝙷ư𝚗𝚐, 𝙷𝚞ỳ𝚗𝚑 𝚃𝚛ấ𝚗 𝚃𝚑à𝚗𝚑… Đâ𝚢 𝚕à 𝚑𝚘ạ𝚝 độ𝚗𝚐 𝚋ì𝚗𝚑 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 𝚌ơ 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚌ô𝚗𝚐 𝚊𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚑𝚘ạ𝚝 độ𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚙 𝚟ụ 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚚𝚞á 𝚝𝚛ì𝚗𝚑 𝚡á𝚌 𝚖𝚒𝚗𝚑, 𝚕à𝚖 𝚛õ 𝚌á𝚌 𝚟ụ 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚔𝚑𝚒 𝚌ó đơ𝚗 𝚝ố 𝚌á𝚘 𝚑𝚊𝚢 𝚙𝚑ả𝚗 á𝚗𝚑.

Thủy Tiên và Công Vinh trao 18 tỷ tiền cứu trợ cho hơn 6.000 hộ dân ở huyện Lệ Thủy - Báo Phụ Nữ

𝚃𝚑𝚎𝚘 đó, 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚌ơ 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝙲𝚂Đ𝚃 𝙱ộ 𝙲ô𝚗𝚐 𝚊𝚗 đ𝚊𝚗𝚐 𝚙𝚑ố𝚒 𝚑ợ𝚙 𝚌ù𝚗𝚐 𝙲ô𝚗𝚐 𝚊𝚗 𝚃𝙿.𝙷𝙲𝙼 𝚕à𝚖 𝚛õ 𝚟ề đơ𝚗 𝚝𝚑ư 𝚝ố 𝚌á𝚘 𝚌ủ𝚊 𝚖ộ𝚝 𝚜ố 𝚌á 𝚗𝚑â𝚗 𝚗𝚑ắ𝚖 đế𝚗 𝚌á𝚌 𝚗𝚐𝚑ệ 𝚜ĩ 𝚕𝚒ê𝚗 𝚚𝚞𝚊𝚗 đế𝚗 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚕ù𝚖 𝚡ù𝚖 𝚔ê𝚞 𝚐ọ𝚒 𝚚𝚞𝚢ê𝚗 𝚐ó𝚙, 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚝𝚒ề𝚗 𝚝ừ 𝚝𝚑𝚒ệ𝚗 𝚚𝚞𝚊 𝚝à𝚒 𝚔𝚑𝚘ả𝚗 𝚌á 𝚗𝚑â𝚗.

Cơ ngơi kinh doanh kín tiếng của vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh

𝙱ê𝚗 𝚌ạ𝚗𝚑 đó, 𝙲ô𝚗𝚐 𝚊𝚗 𝚃𝙿.𝙷𝙲𝙼, 𝙲ô𝚗𝚐 𝚊𝚗 𝚝ỉ𝚗𝚑 𝙱ì𝚗𝚑 𝙳ươ𝚗𝚐 𝚌ũ𝚗𝚐 đ𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚑ụ 𝚕ý đ𝚒ề𝚞 𝚝𝚛𝚊, 𝚡á𝚌 𝚖𝚒𝚗𝚑 đơ𝚗 𝚝𝚑ư 𝚝ố 𝚌á𝚘 𝚌ủ𝚊 𝚖ộ𝚝 𝚜ố 𝚗𝚐𝚑ệ 𝚜ĩ đố𝚒 𝚟ớ𝚒 𝚋à 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝙿𝚑ươ𝚗𝚐 𝙷ằ𝚗𝚐, 𝚕à 𝚃ổ𝚗𝚐 𝙶Đ 𝙲ô𝚗𝚐 𝚝𝚢 𝙲𝙿 Đạ𝚒 𝙽𝚊𝚖, 𝚝𝚛ụ 𝚜ở 𝚝ạ𝚒 𝙱ì𝚗𝚑 𝙳ươ𝚗𝚐. 𝙼ộ𝚝 𝚜ố 𝚗𝚐𝚑ệ 𝚜ĩ 𝚌ó đơ𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚛ằ𝚗𝚐, 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚌á𝚌 𝚋𝚞ổ𝚒 𝚕𝚒𝚟𝚎𝚜𝚝𝚛𝚎𝚊𝚖 𝚝𝚛ê𝚗 𝚖ạ𝚗𝚐 𝚡ã 𝚑ộ𝚒, 𝚋à 𝙷ằ𝚗𝚐 đã 𝚡ú𝚌 𝚙𝚑ạ𝚖, 𝚟𝚞 𝚔𝚑ố𝚗𝚐 𝚑ọ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *